Privacybeleid | TGB Group Technologies
17115
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17115,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Privacybeleid


Verantwoordelijk voor de behandeling

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens onder dit privacybeleid is:

TGB GROUP TECHNOLOGIES SL.
NIF: B62649017
Adres: Industrial Estate La Masia c / L’Alsina, plot 37 – hal 3 08.798 Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona)
E-mail adres: loreta@tgbgroup.es
Web: https://www.tgb-group.com
telefoon: 24 50 93 818
Ingeschreven in het register van Barcelona, Volume 33840, Folio 159, Section 8, blad B 239212

In TGB GROUP TECHNOLOGIES SL., We erkennen het belang van het beschermen van uw persoonlijke informatie en we zijn toegewijd om er op verantwoordelijke wijze mee om te gaan in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Dit privacybeleid is bedoeld om alle aspecten te regelen die verband houden met de verwerking van gegevens van de verschillende gebruikers die bladeren of hun persoonlijke gegevens verstrekken via de verschillende formulieren op het web.

 

Persoonlijke informatie

Een persoonlijke gegevens is de informatie die u identificeert of identificeerbaar maakt. Via het internet verzamelen wij in de daarvoor bestemde boxen de persoonlijke gegevens die de gebruiker communiceert: naam, achternamen, e-mail, telefoon, postadres, bevolking, enz. evenals alle gegevens die u ons vrijwillig verstrekt via een van de sociale netwerken waarvan de gebruiker is geregistreerd. In dit geval hangt privacy af van de configuratie die door de gebruiker is vastgesteld, evenals de bepalingen en voorwaarden van het sociale netwerk zelf.

Het bezoek van de gebruiker aan het web houdt niet in dat hij informatie over zijn persoonlijke gegevens moet verstrekken. Echter, indien aanwezig, aangezien de gegevens te allen tijde aan de beginselen en rechten die in de RGPD 2016/679 van 27 april 2016 rechtmatig onderwerp, en de LOPDGDD 3/2018 5 december.

 

Doel, duur en legitimiteit van de behandeling :

De gegevens die de gebruiker ons verstrekt, behandelen deze met de volgende doeleinden:

  • Adresseer de aanvraag of het verzoek van de gebruiker via het contactformulier op het internet. Wij verzamelen en verwerken de persoonlijke gegevens van de gebruiker om uw verzoek, een zoekopdracht of een aanvraag via dit formulier te verwerken en te beheren. Deze gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om aan uw verzoek te voldoen en gedurende de wettelijk vastgestelde tijd met een minimumduur van 3 jaar.

De basis voor het legitimeren van de verwerking van de gegevens is de toestemming die de gebruiker heeft verleend bij het selecteren van de acceptatiebox van ons privacybeleid voordat het verzoek wordt verzonden. De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken zonder de legaliteit van de behandeling te beïnvloeden op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

  • Verbeter uw ervaring tijdens het surfen op internet. Deze gegevens worden bewaard zolang de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking ervan niet herroept door het verwijderen van cookies en gedurende de wettelijk vastgestelde tijd met een minimale duur van 3 jaar.

De basis van legitimiteit om uw ervaring te verbeteren tijdens het surfen op internet is de toestemming die de gebruiker verleent bij het accepteren van cookies. De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken zonder de legaliteit van de behandeling te beïnvloeden op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

  • Beheer onze sociale netwerken en stuur u informatie over onze activiteiten en producten. Deze gegevens worden bewaard zolang de gebruiker zijn toestemming voor hun behandeling en voor de wettelijk vastgestelde tijd met een minimale duur van 3 jaar niet herroept.

De legitieme basis om onze sociale netwerken te beheren en onze activiteiten en nieuws te sturen, is de toestemming die ons hiervoor wordt gegeven. De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken zonder de legaliteit van de behandeling te beïnvloeden op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

 

Overdracht of mededeling van persoonlijke gegevens en internationale doorgiften:

Uw gegevens zullen niet worden gecommuniceerd en ook niet worden overgedragen aan derden tenzij er een wettelijke verplichting is of die aanbieders die zijn verbonden aan de verantwoordelijke en die verantwoordelijk zijn voor de behandeling.

Er worden geen internationale overschrijvingen gedaan, in het geval waarin ze ooit gemaakt zouden kunnen worden, zullen ze gecommuniceerd worden met het doel om hun toestemming te verkrijgen.

 

Gegevens update

Het is belangrijk dat de gebruiker ons op de hoogte houdt als er wijzigingen in de gegevens worden aangebracht, anders reageren we niet op de juistheid van deze gegevens.

De gebruiker waarborgt dat de persoonsgegevens nauwkeurig waarborgen dat alle informatie die overeenstemt met de werkelijkheid, die actueel en nauwkeurig, verplicht om wijzigingen te communiceren.

 

Gegevens van derden

Indien de gebruiker levert data aan derden voor taken TGB GROUP TECHNOLOGIES SL., Garandeert dat zij beschikt deze gegevens rechtmatig, die eerder gesteld getroffenen verkrijgen toestemming te communiceren en dat de verstrekte informatie juist en waarheidsgetrouw .

 

Verplicht karakter van de gevraagde informatie

Al onze formulieren hebben een asterisk (*) in de vereiste gegevens. Als de gebruiker deze velden niet verstrekt of het acceptatievak van het privacybeleid niet aanvinkt, is het verzenden van de informatie niet toegestaan.

 

Gebruik van wachtwoorden

Om toegang te krijgen tot het privégedeelte, moet de GEBRUIKER zich aanmelden en het e-mailadres en wachtwoord opnemen dat is gegenereerd in het registratieformulier volgens de complexiteitsregels die op elk moment op het web zijn vastgesteld.

De gebruikers zijn verantwoordelijk voor de adequate bewaring en vertrouwelijkheid van alle identificatiegegevens en / of wachtwoorden die zij in het register hebben geselecteerd, en zij verbinden zich ertoe het gebruik ervan niet aan derden toe te wijzen, noch toegang toe te staan ​​aan buitenstaanders.

Het zal ook de verplichting van de gebruiker om de verantwoordelijk enig feit onverwijld in kennis van het oneigenlijk gebruik van identificatiemiddelen en / of wachtwoorden, zoals diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang tot hen, om door te gaan zijn onmiddellijke annulering.

 

Rechten van de belanghebbende partijen :

U hebt recht op toegang tot uw gegevens en een bevestiging van uw behandeling, evenals een kopie van de persoonlijke gegevens die het voorwerp uitmaken van de behandeling. U hebt het recht om deze bij te werken en de rectificatie van de gegevens die onjuist zijn, aan te vragen of de verwijdering aan te vragen wanneer de gegevens niet noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. U kunt de beperking in de verwerking van uw gegevens aanvragen en u verzetten tegen de verwerking ervan door uw toestemming in te trekken en het recht op overdraagbaarheid van de gegevens uitoefenen. Op dezelfde manier hebt u het recht om niet te worden onderworpen aan beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen Industrieterrein La Masia c / L’alsina, perceel 37 schip 3 – 08798 Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona). E-mail: loreta@tgbgroup.es

Als u van mening bent dat uw rechten niet correct zijn behandeld, hebt u het recht om een ​​claim in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op www.aepd.es

 

Behandeling van gegevens van minderjarigen

Wie de gegevens via de vormen van dit web faciliteert en accepteert dat hun behandeling ouder is dan 14 jaar, is de toegang tot en het gebruik van de portal tot minderjarigen van deze leeftijd verboden. Als de verantwoordelijke op enig moment detecteert dat een kind jonger dan 14 jaar persoonlijke gegevens heeft verstrekt, zullen we doorgaan met het annuleren van deze gegevens. Evenzo kunnen ouders of voogden in elk geval contact opnemen met TGB GROUP TECHNOLOGIES SL. om de toegangsaccount te blokkeren van minderjarigen onder hun hoede die hadden geregistreerd dat ze hun identiteit vervalsten.

 

Behandeling van cookies:

Een cookie is een klein bestand dat wordt gedownload en opgeslagen op de computer van de gebruiker wanneer het een webpagina bezoekt. Cookies maken het de website mogelijk om onder andere informatie over het surfgedrag van de gebruiker of van hun apparatuur op te slaan en op te halen en, afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop ze hun apparatuur gebruiken, kunnen ze worden gebruikt om de gebruiker te herkennen .

De gebruiker heeft de mogelijkheid om het genereren van cookies te voorkomen door de overeenkomstige optie in hun browserprogramma te selecteren. U kunt meer informatie krijgen door ons cookiebeleid te lezen .

Datum van update: 06/06/2019