Juridische kennisgeving | TGB Group Technologies
17120
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17120,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Juridische kennisgeving


1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

In overeenstemming met de rapportageverplichtingen van artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli Services informatiemaatschappij en de elektronische handel, geeft u de volgende gegevens: het bedrijf web domeineigenaar TGB TECHNOLOGIES GROUP SLSL (hierna GROUP TGB), die voor dit doel Indsutrial Polygon “mas” c / L’Alsina 37, Schip 3 08798, Sant Cugat Sesgarrigues, Barcelona, ​​CIF nummer: B62649017, ingeschreven in het register van Barcelona als TGB TECHNOLOGIES GROUP SL, T 33840, F 159, S8, HB 239212, I / 12 (09/17/15). Contact e-mail: info@tgb-group.com

 

2. GEBRUIKERS

De toegang tot en / of het gebruik van dit TGB GROUP-portaal schrijft de voorwaarde toe van GEBRUIKER, die aanvaardt van genoemde toegang en / of gebruik, de hier vermelde Algemene Gebruiksvoorwaarden. De bovengenoemde Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die in hun geval verplicht zijn.

 

3. GEBRUIK VAN HET PORTAAL

www.tgb-group.com biedt toegang tot een veelheid aan informatie, diensten, programma’s of gegevens (hierna “content”) op het internet behoren tot TGB GROUP of haar licentiegevers waarop de gebruiker toegang heeft. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van de portal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud.
In dit register is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij verantwoordelijk is,
Veelbelovend om het zorgvuldig en vertrouwelijk te gebruiken. De gebruiker verbindt zich ertoe passende gebruik van content en diensten (zoals chat-diensten, discussiefora of nieuwsgroepen) dat het bedrijf dat schiep de website biedt via haar website en bij wijze van voorbeeld, maar naam te maken niet beperkend, niet om ze te gebruiken om (i) deel te nemen aan illegale activiteiten, illegaal of in strijd met de goede trouw en de openbare orde; (ii) inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografische illegale aard verspreiden, terrorisme bepleiten of de mensenrechten aantasten; (Iii) het veroorzaken van schade aan de fysieke en logische systemen Naam van de maker van de website, haar leveranciers of derde partijen, of verspreiden van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die in staat zijn waardoor het zijn schade hierboven genoemd; (iv) probeer toegang te krijgen tot, en waar van toepassing, gebruik te maken van de e-mailaccounts van andere gebruikers en wijzigingen aan te brengen in hun berichten. Naam van de maker van de website behoudt zich het recht voor om eventuele opmerkingen en bijdragen die het respect voor de menselijke waardigheid, die discriminerend, xenofobe, racistische, pornografische zijn, dat de jeugd of kindertijd dreigen te verwijderen, orde of openbare veiligheid of dat, naar zijn oordeel, niet geschikt zou zijn voor publicatie. In elk geval is TGB GROUP niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via fora, chats of andere participatiemiddelen.

 

4. PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Meer informatie over dit punt op onze pagina is uitsluitend gewijd aan dit onderwerp.

 

5. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

TGB GROUP op zichzelf of als een gevolmachtigde, is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en industriële desu website, alsmede de elementen daarin (niet beperkt tot, afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten, handelsmerken of logo’s, combinaties van kleuren, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.), eigendom van TGB GROUP of haar licentiegevers.

Alle rechten voorbehouden. Volgens de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede paragraaf, van de Auteurswet is uitdrukkelijk verboden reproductie, verspreiding en communicatie met het publiek, met inbegrip van alle middelen van het maken van het hele of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op elk medium en met welke technische middelen dan ook, zonder toestemming van TGB GROUP. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten en industriële eigendomsrechten van TGB GROUP te respecteren. U zult de elementen van de portal kunnen visualiseren en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een andere fysieke drager, zolang deze uitsluitend en uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van beveiligingsapparatuur of beveiligingssystemen die op de TGB GROUP-pagina’s zijn geïnstalleerd.

 

6. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

TGB GROUP is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die bijvoorbeeld kan leiden tot fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van het portaal of de overdracht van virussen of schadelijke of schadelijke programma’s in de inhoud, ondanks het feit dat hij alle noodzakelijke technische maatregelen heeft genomen om dit te voorkomen.

 

7. WIJZIGINGEN

TGB GROUP behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen uit te voeren die zij passend acht in haar portaal, in staat te zijn om zowel de inhoud en diensten die door haar worden aangeboden als de manier waarop ze voorkomen gepresenteerd of gelokaliseerd te veranderen, te verwijderen of toe te voegen jouw portal.

 

8. LINKS

In het geval dat www.tgb-group.com links bevat of hyperlinks naar andere internetsites heeft gemaakt, zal TGB GROUP geen enkele controle uitoefenen over dergelijke sites en inhoud. In ieder geval TGB GROUP enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link van een andere website, noch instaan ​​voor de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, nauwkeurigheid, geldigheid en de grondwettigheid van materiaal of informatie die op deze hyperlinks of andere internetsites.
Evenzo impliceert de opname van deze externe verbindingen geen enkele vorm van vereniging, fusie of deelname met de verbonden entiteiten.

 

9. RECHT VAN UITSLUITING

TGB GROUP behoudt zich het recht voor om de toegang tot het portaal en / of de aangeboden diensten te weigeren of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving, op zichzelf of door een derde, aan gebruikers die deze algemene gebruiksvoorwaarden niet naleven.

 

10.GENERALIDADES

TGB GROUP zal de schending van deze voorwaarden nastreven, evenals elk oneigenlijk gebruik van haar portaal dat alle civiele en strafrechtelijke acties uitvoert die wettelijk mogelijk overeenkomen.

 

11.MODIFICATIE VAN DE HUIDIGE VOORWAARDEN EN DUUR

TGB GROUP kan op elk moment de hierin vastgestelde voorwaarden wijzigen en naar behoren publiceren zoals ze hier worden weergegeven.
De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden is gebaseerd op hun blootstelling en is geldig tot ze naar behoren zijn gepubliceerd. die door anderen zijn gewijzigd.

 

12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

De relatie tussen TGB GROUP en de GEBRUIKER zal worden geregeld door de huidige Spaanse regelgeving en elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van de stad Sant Cugat Sesgarrigues, Barcelona.