Beleid sociale netwerken | TGB Group Technologies
20254
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-20254,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Beleid sociale netwerken


1. Informatie over de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens die worden gehost op de officiële website van TGB GROUP TECHNOLOGIES SL., In het sociale netwerk

 

In overeenstemming met de informatieplicht die is vastgelegd in Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (AVG) en organieke wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD) TGB GROUP TECHNOLOGIES SL. Hierna wenst de verantwoordelijke te vermelden in de wetenschap van de gebruikers van dit sociale netwerk, het beleid met betrekking tot de behandeling en bescherming van persoonlijke gegevens van die mensen die vrijwillig toegang hebben tot de officiële pagina van de VERANTWOORDELIJKE daarin. De toegang tot en het gebruik door de gebruiker van deze officiële pagina van de VERANTWOORDELIJKE, veronderstelt dat hij dit privacybeleid uitdrukkelijk aanvaardt en dat hij zijn toestemming geeft voor de behandeling van zijn persoonlijke gegevens zoals hierin voorzien.

 

2. Gegevens van minderjarigen of arbeidsongeschikt

 

Toegang en registratie op dit sociale netwerk is verboden voor minderjarigen veertien (14) jaar, zodat ook de toegang en het gebruik van kinderen onder de veertien (14 jaar) op de officiële website is verboden AANSPRAKELIJK daarin. Ondertussen, als de gebruiker niet in staat is, de VERANTWOORDELIJK, waarschuwt dat consensuele houder hulp gezag of voogdij van de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger voor de toegang en het gebruik van deze ambtenaar van het land nodig zal zijn VERANTWOORDELIJK . Dit zal uitdrukkelijk vrij te stellen van alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van hun officiële website door minderjarigen en incompetents zodanig verantwoordelijkheid van hun wettelijke vertegenwoordigers in elk geval.

 

3. Identificatie van de bedrijfsnaam van de persoon die verantwoordelijk is voor het bestand

 

De gebruiker wordt geïnformeerd dat de VERANTWOORDELIJK, in gevestigde Industrial Estate La Masia c / L’Alsina, plot 37 – hal 3 08.798 Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona) , houdt de staat verantwoordelijk is voor de bestanden en de verwerking door middel van die verzamelen en gebruiken persoonlijke gebruikersgegevens op te slaan als een gevolg van de registratie en het gebruik van de officiële website van verantwoordelijk, in dit netwerk, onder voorbehoud van behandelingen die belast is met de eigenaar van het sociale netwerk entiteit die onze officiële pagina.

 

4. Doeleinden waarop persoonsgegevens, informatie en toestemming zijn bedoeld

 

Persoonlijke gegevens die vrijwillig door de gebruiker aan de VERANTWOORDELIJKE worden verstrekt, zullen via haar officiële website deel uitmaken van een gegevensverwerkingsverantwoordelijkheid van de VERANTWOORDELIJKE, om informatie te verschaffen over de VERANTWOORDELIJKE, per e-mail, fax, SMS, MMS, sociale gemeenschappen of enige andere elektronische of fysieke middelen, heden of toekomst, die commerciële communicatie mogelijk maken, een nieuwsbrief sturen naar die gebruikers die zich abonneren, informatie uitwisselen met de VERANTWOORDELIJKE, en andere gebruikers en communicatie tot stand brengen met derden.

Vanaf het moment dat de gebruiker deze officiële pagina gebruikt, geeft hij zijn gratis, ondubbelzinnige, specifieke, geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door de VERANTWOORDELIJKE, voor de correcte levering van de genoemde diensten in overeenstemming met de bepalingen van deze beleid.

Het staat de gebruiker vrij om de officiële pagina van de VERANTWOORDELIJKHEID in dit sociale netwerk te gebruiken, zodat indien de gebruiker het niet eens is met de verwerking van zijn gegevens voor dergelijke doeleinden, deze deze gegevens niet mogen gebruiken of hun persoonlijke gegevens mogen verstrekken.

Via deze officiële pagina van de VERANTWOORDELIJKE, kan de gebruiker teksten, foto’s, video’s en andere informatie en / of inhoud delen die zowel onder dit beleid als onder de Regels en voorwaarden van het Platform vallen. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle inhoud die hij / zij publiceert en respecteert de huidige wetgeving, het huidige beleid en de regels van het platform.

De gebruiker mag op deze officiële pagina van de VERANTWOORDELIJKHEID alleen persoonsgegevens, foto’s en informatie of andere inhoud publiceren waarvan hij de eigenaar en eigenaar is of ten aanzien waarvan hij de toestemming van derden heeft.

De VERANTWOORDELIJKE, heeft het recht om van deze officiële pagina – eenzijdig en zonder voorafgaande mededeling of toestemming van de gebruiker – alle inhoud te verwijderen die door de gebruiker wordt gepubliceerd wanneer de gebruiker de huidige wetgeving overtreedt of overtreedt, de regels die in dit beleid en de Regels van het platform.

 

5. Identificatie van de ontvangers voor wie de VERANTWOORDELIJKE, voornemens is om opdrachten of datacommunicatie uit te voeren

 

De gebruiker wordt gewaarschuwd dat alle informatie en inhoud gepubliceerd op de officiële pagina van de VERANTWOORDELIJKE, in het sociale netwerk bekend kunnen zijn bij de andere gebruikers van de officiële website en het sociale netwerkplatform. Bijgevolg zal alle informatie en inhoud die door de gebruiker wordt gepubliceerd op de officiële webpagina van de VERANTWOORDELIJKE persoon, in dit sociale netwerk het voorwerp zijn van communicatie van de rest van de gebruikers door de aard van de dienst.

De VERANTWOORDELIJKER is alleen van plan opdrachten of mededelingen van gegevens uit te voeren die overeenkomstig de geldende regelgeving moeten worden gedaan aan rechters, rechtbanken, overheidsdiensten en bevoegde administratieve autoriteiten.

 

6. Andere externe dienstverleners

 

De VERANTWOORDELIJKE, waarschuwt de gebruiker dat deze entiteit alleen verantwoordelijk is en de vertrouwelijkheid, veiligheid en behandeling van gegevens garandeert in overeenstemming met dit beleid, met betrekking tot persoonlijke gegevens verzameld door de gebruiker via deze officiële website in deze sociaal netwerk, zonder enige verantwoordelijkheid te hebben met betrekking tot de behandelingen en het daaropvolgende gebruik van persoonlijke gegevens die zowel door de eigenaar van het sociale netwerk als door externe dienstverleners van de informatiemaatschappij zouden kunnen worden gemaakt die toegang zouden kunnen hebben tot dergelijke gegevens in reden voor het aanbieden van zijn diensten of het uitoefenen van zijn activiteiten, derden die hyperlinks leggen naar het sociale netwerk, of de verantwoordelijken aan wie door middel van hyperlinks de VERANTWOORDELIJKE, verwijst naar de gebruikers die aan deze officiële website zijn gekoppeld.

 

7. Gegevenskwaliteit

 

De VERANTWOORDELIJKE waarschuwt de gebruiker dat, afgezien van het bestaan ​​van een wettelijk samengestelde afbeelding, geen enkele gebruiker de identiteit van een andere persoon mag gebruiken en hun persoonlijke gegevens kan communiceren, zodat de gebruiker te allen tijde rekening moet houden met het feit dat alleen gegevens kunnen worden verstrekt. persoonlijke gegevens die overeenkomen met hun eigen identiteit en die geschikt, pertinent, actueel, exact en waar zijn. In elk geval moet de gebruiker de privacy van derden respecteren, ongeacht of deze gebruikers zijn of niet van het sociale netwerk of de officiële pagina van de VERANTWOORDELIJKE daarin.

 

8 . Rechten die de Belanghebbende helpen:

 

Het recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

Recht van toegang, rectificatie, portabiliteit en verwijdering van uw gegevens en de beperking of oppositie tegen uw behandeling.

Recht om een ​​claim in te dienen bij de Controleautoriteit (www.aepd.es.) als het van mening is dat de behandeling niet voldoet aan de huidige regelgeving.

 

9. Andere interessante informatie

 

De VERANTWOORDELIJKE, kan dit beleid op elk moment wijzigen en / of vervangen, dat, afhankelijk van het geval, het hier gepubliceerde hier gepubliceerde zal vervangen, aanvullen en / of wijzigen. Daarom moet de gebruiker periodiek toegang krijgen om op de hoogte te blijven.

De gebruiker kan contact opnemen met de VERANTWOORDELIJKE, via de interne berichtenservice van het sociale netwerk of via de volgende adressen en contactgegevens:

TGB GROUP TECHNOLOGIES SL.

Industrieterrein La Masia c / L’alsina, perceel 37 – schip 3 08798 Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona) loreta@tgbgroup.es

De gebruiker kan ook de regels en het beleid raadplegen die door de eigenaar van het sociale netwerk zijn gepubliceerd voor het gebruik ervan.